Size Guide

NARROW Normal WIDE
AA B C D E
WOMEN - AUS / US WOMEN - EU WOMEN - UK
4.5 35 2.5
5 35.5 3
5.5 36 3.5
6 36.5 4
6.5 37 4.5
7 37.5 5
7.5 38 5.5
8 38.5 6
8.5 39 6.5
9 39.5 7
9.5 40 7.5
10 40.5 8
10.5 41 8.5
11 41.5 9
11.5 42 9.5
12 42.5 10
12.5 43 10.5
13 43.5 11